• Dzīvojamās mājas siltināšana Rīgā, S.Eizeinšteina ielā

  • Ēku plānveida atjaunošana un pārvaldīšanas plāni

  • Dzīvojamo māju siltināšanas projekti

Ēku energoefektivitātes uzlabošana

Ēkas kompleksā siltināšana paaugstina dzīvojamās mājas energoefektivitāti par 30-50% un attiecīgi samazina komunālos maksājumus. Lai uzlabotu energoefektivitātes rādītājus savā mājā, ir ejami divi ceļi — var veikt kompleksu siltināšanu ar ES līdfinansējumu vai siltināt māju pakapeniski no saviem līdzekļiem.

AĒKAS KOMPLEKSA SILTINĀŠANA
ar ES (ERAF) līdzfinansējumu

Plāns A. Izdarīt visus nepieciešams darbus kompleksi, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, un pēc tam pakāpeniski veikt maksājumus.

Neatkarīgi no tā vai jūsu ēku pārvalda privāts apsaimniekotājs vai namu pārvalde, mēs piedāvājam jūsu ēkai veikt Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaisti, projekta izpildes koordinēšanu un līdzfinansējuma saņemšanu.

BĒKAS PAKĀPENISKĀ SILTINĀŠANA
ar pašu līdzekļiem

Plāns B. Pamazām vākt finanšu līdzekļus un veikt darbus secīgi. Katram no nepieciešamo darbu veikšanas veidiem ir savi pozitīvie un savi negatīvie aspekti.

Ja izvēlaties darbus veikt pakāpeniski, sagatavosim pārvaldīšanas plānu jūsu ēkai, kurā sistematizēsim veicamos darbus prioritārā kārtībā un sagatavosim jūsu ēkai piemērotāko darbu izmaksu finansēšanas modeli.