Māju siltināšana

Daudzīvokļu māju siltināšana ar 35-50% līdzfinansējumu 2015-2020

Daudzīvokļu māju siltināšana ir kļuvusi par vienu no mūsdienu aktualitātēm, jo tā ir iespēja samazināt enerģijas patēriņu un tādā veidā ietaupīt mājsaimniecību finanšu līdzekļus, kā arī dzīvojamais fonda Latvijā ir novecojis un tam ir nepieciešama kompleksa atjaunošana, ko iespējams īstenot vienlaicīgi ar daudzdzīvokļu māju siltināšanas pasākumu veikšanu. Ņemot vērā, ka Eiropas Savienība 2014.līdz 2020.gada plānošanas periodā piedāvā līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju siltināšanai, tā ir lieliska iespēja nosiltināt un savest kārtībā īpašumu ar 35-50% Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Vienkāršāk sakot no 2014.-2020. gadam Eiropas Savienības programma ir izveidojusi AKCIJU ”Siltini māju par pus cenu”!

ES programma ir izveidojusi akciju “Siltini māju par pus cenu”!

Arī 2007.-2013. gadā Eiropas Savienības fondu finanšu plānošanas perioda ietvaros bija iespēja veikt ēkas siltināšanu-renovāciju ar ES līdzfinansējumu. Iepriekšējā plānošanas perioda ietvaros, diemžēl, daudzas ēkas tā arī netika līdz mājas siltināšanai. To aizkavēja dažādi juridiski un praktiski kavēkļi. Vieni no galvenajiem iemesliem bija dzīvokļu īpašnieku nespēja pieņemt lēmumus un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus projektu īstenošanai, kā arī nespēja nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus. Tā rezultātā daļa no naudas, ko Eiropas Savienība piešķīra līdzfinansējumam, netika izmantota. 2014.-2020. gada plānošanas periodā līdzfinansējums ir paredzēts daudz lielāks nekā bija iepriekšējā periodā un tas nozīmē, ka ir dota iespēja renovēt lielu skaitu Latvijā esošo daudzdzīvokļu māju. Ja šajā plānošanas periodā tiktu izmantots viss Eiropas Savienības piedāvātais finansējums līdz 2020. gadam varētu nosiltināt ap 1400-1800 ēkas.

Kaut arī pašreizējais plānošanas periods sākās jau 2014. gadā, šobrīd veikt ēku siltināšanu Latvijā vēl nav iespējams, jo nav izstrādāti tam nepieciešamie normatīvie akti. Jaunā programma ēku siltināšanai Latvijā ar nepacietību tiek gaidīta jau divus gadus un ļoti cerams, ka 2016. gada vasarā varēs sākt īstenot projektus un kādu ēku vēl šogad paspēt renovēt jau jaunās programmas ietvaros.

Situācija ar māju siltināšanas līdzfinansējumu Latvijā

Šajā siltināšana kārtā ir pozitīvas iezīmes, kas var veicināt ēku renovāciju un palielināt renovēto ēku skaitu, bet ne mazāk ir arī nezināmo un ir iespējami jauni kavēkļi, kas Eiropas Savienības līdzfinansējumu apguvi var kavēt.

Pozitīvas izmaiņa atšķirībā no iepriekšējā plānošanas perioda noteikti ir fakts, ka projekta koordinēšanas izmaksas arī tiks līdzfinansētas no Eiropas Savienības līdzfinansējuma un tādēļ šīs nozares speciālisti varēs līdzdarboties, lai veicinātu finansējuma apgūšanu. Otrs pozitīvais aspekts ir tas, ka vieglāk būs iegūt finansējumu ēkām, kurām maksātspējas procents nav tik augsts kā prasa komercbankas (bankas nereti prasa, lai ēkas maksātspēja būtu ne mazāk kā 95% , kas ir reti iespējams rādītājs). Tagad finansējumu varēs saņemt arī ar mazāku maksātspējas procentu.

Pozitīvas izmaiņas atšķirībā no iepriekšējā plānošanas perioda noteikti ir fakts, ka projekta koordinēšanas izmaksas arī tiks līdzfinansētas no ES līdzfinansējuma

Par kavēkļiem ēku renovācijai jaunās programmas ietvaros var minēt nosacījumu, ka saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu varēs tikai tad, ja par to būs parakstījušās 2/3 no visiem mājas īpašniekiem, tas ir vismaz 67%. Ņemot vērā, ka nereti īpašniekiem ir grūti vienoties par mājā veicamajiem darbiem tā ir prasība, ko nebūs viegli izpildīt. Vēl viens kavēklis var būt tas, ka būs papildus plānotās pārbaudes jau siltināšanas stadijā, tas var aizkavēt būvniecības darbus un sadārdzināt būvniecības izmaksas. Kā arī būvniecības izmaksas sadārdzinās jaunie būvnormatīvi, kas paredz ka fasādes siltinājuma materiālam ir jābūt 120-160 mm biezumā iepriekšējo 100 mm vietā.

Tomēr ņemot vērā visus plusu un mīnusus var secināt, ka šis ir ļoti izdevīgs piedāvājums, kurš ir jāizmanto līdz pēdējam centam. Tāda iespēja, ka privātīpašumā esošas daudzīvokļu ēkas savešanai kārtībā tiktu dots līdz 50% līdzfinansējums no kopējās nepieciešamās summas, kas sastāda no 100000-200000 EUR, droši vien vairs nebūs pieejams.

Šajā sakarā mūsu uzņēmums gatavs organizēt visu nepieciešamo, lai realizētu siltināšanas projektu jūsu mājā. Sākot ar pirmām sapulcēm, lai nolemtu par dokumentu sagatavošanu un ēkas siltināšanu līdz pat pēdējai atskaitei pēc ēkas renovācijas.