Posts

Ministru kabineta noteikumi Nr.1013

Ministru Kabineta noteikumi Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” ir stājušies spēkā 2008.gada 19.decembrī.

Read more