Posts

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums ir stājies spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums nosaka dzīvojamo māju pārvaldīšanas principus, dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesā iesaistīto personu savstarpējās attiecības, tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī valsts un pašvaldības kompetenci šajā jomā.

Read more